Shafiq, M. ., Quddus , A. ., & Zaman, M. Q. (2009). Livestock Nature, Status, Breeding and feeding system in Balochistan. Al-Burz, 1(1), 57–93. https://doi.org/10.54781/abz.v1i1.239