(1)
Shafiq, M. .; Quddus , A. .; Zaman, M. Q. Livestock Nature, Status, Breeding and Feeding System in Balochistan. AlBurz 2009, 1, 57-93.